Sponsorzy i partnerzy:

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, studiów dziennych, magisterskich; trener pływania klasy drugiej, instruktor pływania, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. W KPC zatrudniony od 2015 r. jako trener młodszych grup pływackich. Od lutego 2016 r. do czerwca 2017 r. pełnił funkcję wice prezesa Klubu Pływackiego Ciechanów. Obecnie jest Sekretarzem KPC oraz trenerem grup sportowych.