Sponsorzy i partnerzy:

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, studiów dziennych, magisterskich; trener pływania klasy drugiej, instruktor pływania, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. W KPC zatrudniony od 2015 r. jako trener młodszych grup pływackich. Od lutego 2016 r. do czerwca 2017 r. pełnił funkcję wice prezesa Klubu Pływackiego Ciechanów. Obecnie jest Sekretarzem KPC.