Sponsorzy i partnerzy:

Zarząd KPC:

Prezes – Robert Grądzik
Sekretarz – Paweł Tuchewicz
Skarbnik – Magdalena Kumińska


Komisja Rewizyjna KPC:

Przewodniczący – Krzysztof Truszczyński
Członek komisji – Łukasz Zarzecki
Członek komisji - Agnieszka Żelazo - Szpalerska