Sponsorzy i partnerzy:

Od września do czerwca (obowiązuje od 01.03.2022 r.):

  • 1 dziecko – 140 zł/miesiąc
  • 2 dzieci – 220 zł/miesiąc
  • 3 dzieci – 300 zł/miesiąc

Opłata za miesiące - lipiec i sierpień:

  • za każde dziecko 50 zł/miesiąc

Składka członkowska (opłata jednorazowa w każdym roku kalendarzowym):

  • 100 zł (opłatę należy uiścić do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego)

 

Wpłat należy dokonywać na konto Klubu Pływackiego Ciechanów do 10 - tego dnia każdego miesiąca z wyjątkiem opłaty członkowskiej:

PKO BP: 19 1020 1592 0000 2002 0211 3751

Opłaty miesięczne wpłacamy z tytułem: nazwisko i imię zawodnika, miesiąc, rok.

Opłatę członkowską wpłacamy z tytułem: opłata członkowska za rok ........, imię i nazwisko członka KPC.