Sponsorzy i partnerzy:

Zarząd Klubu Pływackiego Ciechanów informuje, iż w dniu 12 maja 2023r. o godz. 17.00 pierwszy termin, godz. 17.15 drugi termin, w sali konferencyjnej Hotelu Olimpijskiego w Ciechanowie, przy ul. 17 Stycznia 60A, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Pływackiego Ciechanów

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad przez Prezesa Klubu;
2) Wybór Przewodniczącego obrad;
3) Podjęcie uchwały w przedmiocie jawnego lub tajnego głosowania w przedmiocie wyboru członka Komisji Rewizyjnej na wakujące miejsce;
4) W razie wyboru tajnego głosowania w punkcie 3) wybór Komisji Skrutacyjnej;
5) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Komisji Rewizyjnej na wakujące miejsce.
6) Zakończenie obrad.

Zarząd Klubu Pływackiego Ciechanów